Is uw rubberboot al klaar voor de vakantie? Bij ons alle reparaties aan rubberboten tegen scherpe prijzen en mèt garantie!

 

PRIVACYVERKLARING VAN RIDOWASTORE.NL

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

GDPR: General Data Protection Regulation.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

RidowaStore.nl kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u een bestelling plaats en uw gegevens nodig zijn om uw bestelling te kunnen verzenden.

RidowaStore.nl kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van RidowaStore.nl en uw gegevens nodig zijn om de dienst te kunnen uitvoeren.

RidowaStore.nl kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u deze zelf, bij het invullen van een contactformulier op de website, aan RidowaStore.nl hebt verstrekt. 

RidowaStore.nl kan uw persoonsgegevens verwerken, omdat u bij een eventuele vervolgbestelling niet steeds opnieuw uw persoonsgegevens hoeft in te vullen om een bestelling te kunnen plaatsen op de website van RidowaStore.nl.

 

Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

RidowaStore.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

* Uw voornaam en achternaam.

* Uw NAW gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, provincie en land).

* Uw telefoonnummer.

* Uw e-mailadres.

 

Waarom RidowaStore.nl gegevens nodig heeft:

RidowaStore.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. 

Daarnaast kan RidowaStore.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten (nieuwsbrief).

Voorts wordt uw e-mailadres opgeslagen zodat de partij die uw bestelling verstuurt en bij u thuis aflevert, aan u  berichten kan sturen omtrent de status en afleverdatum/tijd van uw bestelling (track&trace).

 

Hoe lang bewaart Ridowastore.nl uw gegevens:

RidowaStore.nl bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. 

Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Uw persoonsgegevens delen met anderen:

RidowaStore.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

RidowaStore.nl sluit pertinent géén verwerkingsovereenkomsten met derden af inzake uw persoonsgegevens.

Niemand buiten RidowaStore.nl heeft inzage en/of toegang tot uw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ridowastore.nl.

RidowaStore.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, aan uw verzoek voldoen.

 

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP):

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als u van mening bent dat RidowaStore.nl bovengenoemde niet naleeft.

 

Beveiligen:

RidowaStore.nl neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van RidowaStore.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met info@ridowastore.nl

 

RidowaStore.nl is als volgt te bereiken:

Postadres: Vivaldistraat 32 te 6566 WM  Millingen aan de Rijn.

Vestigingsadres: Vivaldistraat 32 te 6566 WM  Millingen aan de Rijn.

Inschrijvingsnr. Kamer van Koophandel: 85032018

Telefoon: 0481-432662.

E-mailadres: info@ridowastore.nlCopyright © Ridowastore. Alle rechten voorbehouden.