Is uw rubberboot al klaar voor de vakantie? Bij ons alle reparaties aan rubberboten tegen scherpe prijzen en mèt garantie!

 

Disclaimer

Disclaimer RidowaStore.nl
 

De op deze website getoonde informatie wordt door RidowaStore.nl met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid, volledigheid en het bijgewerkt zijn daarvan, kan niet worden ingestaan.

RidowaStore.nl verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten die door RidowaStore.nl ter verkoop worden aangeboden.

Wijzigingen hierin kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht en aan deze wijzigingen kunnen geen rechten ontleend worden.

RidowaStore.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van de website van RidowaStore.nl. 

RidowaStore.nl kan geen garanties geven betreffende de veiligheid van de RidowaStore.nl website. 

RidowaStore.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de RidowaStore.nl website.

RidowaStore.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van RidowaStore.nl opgenomen informatie, prijzen, specificaties en tarieven enz.

Hoewel RidowaStore.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is RidowaStore.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website van RidowaStore.nl via internet worden verzonden.

De informatie op deze website alsmede als het afdrukken van onderdelen dient alleen voor persoonlijk gebruik tenzij anders, vooraf schriftelijk, is overeengekomen met RidowaStore.nl.

Verspreiding, kopiëren, deling of doorgeleiding van informatie verstrekt op de website van RidowaStore.nl op welke manier dan ook is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RidowaStore.nl ten strengte verboden.

Alle op de RidowaStore.nl website afgebeeldde gegevens waaronder in begrepen; teksten, foto's, illustraties, tekeningen, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij RidowaStore.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website van RidowaStore.nl.
 
Eventuele verwijzingen naar websites die niet door RidowaStore.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel RidowaStore.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door RidowaStore.nl worden onderhouden wordt daarom dan ook afgewezen.

Klantgegevens worden door RidowaStore.nl altijd zeer vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorverkocht of gedeel of doorgespeeld of ter beschikking gesteld.
 
Door deze RidowaStore.nl website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.Copyright © Ridowastore. Alle rechten voorbehouden.